Bảo hành | Bơm hóa chất | Bơm bánh răng | Bơm định lượng | Bơm màng

THỜI GIAN BẢO HÀNH : 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

 

Công ty sẽ bảo hành chu đáo cho tất cả các sản phẩm nếu lỗi thuộc về sản phẩm.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

1.      Sử dụng đúng lưu chất, nhiệt độ và nguồn điện cho phép

2.      Sản phẩm bị lỗi do lỗi của nhà sản xuất

3.      Lắp đặt và sử dụng theo đúng tài liệu hướng dẫn kèm theo

4.      Không bảo hành đối với trường hợp

-          Khách hang tự ý tháo mở sửa chữa trước khi báo cho đơn vị chịu trách nhiệm bảo hành

-          Làm rơi vỡ sản phẩm