Phân loại bơm bánh răng

PHÂN LOẠI BƠM BÁNH RĂNG

Bơm bánh răng có 2 loại là: bơm bánh răng ăn khớp trong và bơm bánh răng ăn khớp ngoài. Ngoài ra còn có bơm bánh răng nhiều cấp

 

                                                     Hình ảnh bơm bánh răng ăn khớp ngoài.

Tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm bánh răng TẠI ĐÂY